ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЈОУДГ,,БАМБИ“ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ             Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Јавната Општинска Установа Детска Градинка “БАМБИ“ Македонска Каменица се опфатени дејствијата и работењето на Установата за 2021 година. ЈОУДГ”БАМБИ“ Македонска Каменица има прифатено Антикорупциска политика и политика  на интегритет со која не се толерира никакво коруптивно однесување, не се толерира било каква форма на […]

Процедури за начинот на спроведување на постапки за јавни набавки во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РСМ бр.24/19“) Директорот на ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица донесе процедури за начинот на спроведување на постапки за јавни набавки во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица. Општи одредби  Со ова упатсво се одредуваат Процедурите за подготовка, спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и […]

ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719                                                                                         Биланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719

СООПШТЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

СООПШТЕНИЕ Почитувани родители, поради новонастанатата состојба, Ве информираме дека пријавувањето на деца за запишување во градинка можете да го направите со пополнување на пријава која можете да ја преземете овде Пријава за запишување Ве молиме пријавата да ја пополните во целост со сите брани податоци, во спротивно нема да биде процесуирана во рангирањето за прием. […]

ВАЖНА НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ДО РОДИТЕЛИТЕ

ВАЖНА НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ДО РОДИТЕЛИТЕ  Почитувани родители, Со оглед на тоа дека се јави потреба за давање на потврди за престој во градинка на Вашите деца и пред завршување на мерките, а по известување на МТСП, Ве информираме дека потврдите ќе се издаваат денес (четврток) 12.03.2020 година и (петок) 13.03.2020 година, од 12.00ч – 15.00ч  во управа на објект […]

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани родители,Ве известуваме дека по препорака на Министерството за труд и социјална политика Ве информираме дека потврди ќе се издаваат после завршување на мерките за заштита. Со почит, ЈОУДГ „ БАМБИ“ – Македонска Каменица

“Детските Новогодишни желби преточени во креации” работилница за родителите и дечињата при “Бамби”

“Детските Новогодишни желби преточени во креации” е насловот на работилницата која на 23.12 2019 година, со почеток од 14 часот ќе се одржи во детската градинка “Бамби” – Македонска Каменица. Во работилницата ќе учествуваат родителите со своите дечиња и воспитно- негувателскиот тим при ЈОУДГ “Бамби”. Ве покануваме, заедно да ги разубавиме Новогодишните празници за нашите […]

Започна хуманитарната акција „Од дете за дете“ во „Бамби“

Детската градинка „Бамби“ од Македонска Каменица во соработка со родителите и дечињата на 25. Ноември ја започна организацијата на хуманитарната акција „Од дете за дете“. Собирањето и распределувањето на обезбедениот хуманитарен материјал ќе биде координиран од Совет на родители во ЈОУДГ „Бамби“. Акцијата започна од 25. Ноември, а ќе трае до 05.Декември. Акцијата е организирана […]

Дечињата од Бамби уживаа во прикажувањето на анимираниот филм „Џиновска крушка“

Македонска Каменица, 06.11.2019 година – Денес, пред дечињата од ЈОУДГ „Бамби“ – Македонска Каменица во Домот на култура на Македонска Каменица беше прикажан детскиот анимиран филм „Џиновската крушка“. Станува збор за анимиран филм со  синхронизација на македонски јазик е наменет за дечињата од предучилишна возраст. Денешното прикажување на „Џиновската крушка“ во Домот на култура во […]