С О О П Ш Т Е Н И Е
Детската Градинка “Бамби“ ги известува
родителите дека на 07. Април 2018 година, установата ќе работи.
Ве замолуваме, да ги пријавите децата, доколку во сабота истите престојуваат во ЈОУДГ “Бамби”.

ЈОУДГ“БАМБИ“
Македонска Каменица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *