Детската Градинка “Бамби“ ги известува
родителите дека на 04. Август 2018 година, установата ќе работи.
Ве замолуваме, да ги пријавите децата, доколку во сабота истите престојуваат во ЈОУДГ “Бамби”.

ЈОУДГ“БАМБИ“
Македонска Каменица

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА РАБОТА ВО САБОТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *