Детската градинка Бамби – Македонска Каменица ги известува родителите чии деца се корисници на услугите на установата дека, истата ќе работи во наредните денови со вообичаено работно време. Односно, донесените одлуки на денешната седница на Влада на Република Македонија за продолжување на зимскиот распуст на учениците, важи само за основните и средните училишта во државата.

ЈОУДГ Бамби Македонска Каменица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *