Во општина Македонска Каменица продолжува реализацијата на проектот “Проектирање и изведба на фотоволтаични системи во рурални средини”. Денес, истиот се реализира во детската градинка “Бамби” како втор, од трите објекти на кои ќе бидат поставени фотоволтаични системи, кои во иднина на општина Македонска Каменица ќе и овозможат заштеда на електрична енергија преку користење на алтернативни извори.

На барање на Владата, Европската
Унија обезбеди 15,5 милиони евра за
развој на руралната инфраструктура.
Вкупниот износ на програмата,
вклучувајќи го и кофинансирањето од
страна на Владата изнесува 20,667 милиони
евра. Програмата ја имплементира
Министерството за финансии, а истата е
администрирана од страна на Светска
банка.

dav

Во рамките на оваа програма се
реализира проектот „Проектирање и
изведба на фотоволтаични системи во
рурални општини“. Преку реализацијата
на овој проект, финансирана со
средствата од Европската унија, ќе
бидат поставени фотоволтаични системи
во 36 општини на вкупно 108 објекта со што
ќе се допринесе за заштеда на
електрична енергија во јавните објекти
преку користење на алтернативни извори
за производство на енергија и заштита
на животната средина. Со средствата од
Европската Унија во општина Македонска Каменица,
финансирано е поставување на
фотоволтаични системи на следните
објекти СОУ “Миле Јаневски Џингар”, ООУ “Св.Кирил и Методиј” и ЈОУДГ “Бамби”.

dav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *