Завршни сметки за 2018 година

(линкови до завшни сметки)

Завршна сметка за Блок дотации – 903 за 2018

Биланс на состојба БЛОК ДОТАЦИЈА: 

Биланс на состојба 903-1 Биланс на состојба 903-2 Биланс на состојба 903-3pdf Биланс на состојба 903-4pdf Биланс на состојба 903-5pdf Биланс на состојба 903-6 pdf Биланс на состојба 903-7 pdf

Биланс на приходи и расходи:

Приходи и расходи 903-1 (1) Приходи и расходи 903-2 Приходи и расходи 903-3 Приходи и расходи 903-4 Приходи и расходи 903-5pdf

Одлука:

 Одлука УО-903

Завршна сметка за самофинсирачки активности – 787 за 2018

Биланс на состојба на самофинансирачки активности:

Биланс на состојба 787-1 Биланс на состојба 787-2 Биланс на состојба 787-3 Биланс на состојба 787-4 Биланс на состојба 787-5 Биланс на состојба 787-6 Биланс на состојба 787-7

Биланс на приходи и расходи за самофинансирачки активности:

Приходи и расходи 787-1 Приходи и расходи 787-2 Приходи и расходи 787-3 Приходи и расходи 787-4 Приходи и расходи 787-5 pdf

Одлука:

 Одлука УО-787

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *