ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица ги известува родителите на дечињата во групите од претшколска возраст дека треба да бидат присутни во холот на установата во 08:00 часот на 02.09.2019 година. Во рамки на обележувањето на почетокот од новата згрижувачко воспитна година, дечињата ќе бидат распоредени во групите од претшколска возраст.

Останатите дечиња веќе се распределени во воспитни групи. Списоците од истите ќе бидат објавени на Огласна табла од влезот на установата.

Со почит,

ЈОУДГ „Бамби“ – Македонска Каменица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *