СООПШТЕНИЕ

Почитувани родители, поради новонастанатата состојба, Ве информираме дека пријавувањето на деца за запишување во градинка можете да го направите со пополнување на пријава која можете да ја преземете овде Пријава за запишување

Ве молиме пријавата да ја пополните во целост со сите брани податоци, во спротивно нема да биде процесуирана во рангирањето за прием. Пополнетата пријава со сите податоци пратете ја на следната e-mail адреса: bambikamenica@t.mk

Ова важи за деца кои се пријавуваат за првпат. Пријавите поднесени кај службите се важечки и ќе бидат разгледувани по започнување со работа на установата.

16.06.2020 ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *