СООПШТЕНИЕ

Ги известуваме родителите дека ЈОУДГ,,
БАМБИ” врши упис на деца од 9 месеци
до 6 годишна возраст поточно децата
родени 2021-2017 година.
Поради навремено формирање на
групите пожелно е уписот да се изврши
најдоцна до 30.05.2022 година секој
работен ден од 08.00 до 15.00 часот во
просториите на ЈОУДГ,, БАМБИ”.

Со почит.
В.Д Директор
Тодорка Велиновска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *