ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719                                                                                         Биланс на состојба од 1 јануари до 31.12. 2020 година сметка 746010224078719

Изјави за имотната состојба на директор, членови на управен и надзорен одбор во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица

Врз основа на член  45 став 2 и став 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интeреси (,,Сл.весник на Р. Македонија,, бр.12/2019) директорот на ЈОУДГ „Бамби“ М.Каменица, членовите на управен и надзорен одбор дадоа изјави за спречување на корупција. Изјавите од членовите на управен и надзорен на следниов линк

ЈОУДГ „БАМБИ“ денес го прославува својот 27-ми роденден

Денес, 21 Март 2018 година ЈОУДГ „Бамби“ од Македонска Каменица го прославува својот 27-ми роденден. По тој повод ќе биде приредена богата програма од дечињата и нашиот воспитно- негователски тим. Вкупно 27 генерации на дечиња од нашиот град поминале низ „јаслите“ и „занималните“ од детската градинка „Бамби“ што за нас како вработени е од голема […]